Pokladničná zásuvka

Okrem toho, že je možné pokladničnú zásuvku pripojiť aj priamo k eKasa alebo účtenkovej tlačiarni, je možné ju pripojiť aj k PC, alebo tabletu, ktoré pomocou jednoduchého zariadenia (prevodníka) dokážu pokladničnú zásuvku otvoriť automaticky pri predaji. Nižšie sa dozviete, ako je to možné nastaviť, ale aj to, aké zariadenie vám to umožní. V tomto návode sa budeme konkrétne venovať možnosti otvárania zásuvky na zariadeniach so systémom android.

Otváranie zásuvky

Ako bolo spomenuté vyššie, ak je to možné, je vhodné pripojiť zásuvku priamo k eKasa alebo účtenkovej tlačiarni, ktorá ma tento účel priamo výstup (R11 konektor).  Okrem toho, je možné pokladničnú zásuvku na niektorých zariadeniach pripojiť taktiež napriamo, ale už nie do samotnej eKasa tlačiarne, ale do konektora na to určeného. (Napr. zariadenie iMin D1. Vtedy sa pokladničná zásuvka otvára cez službu iMin/Swan.) Ďalšou možnosťou na otváranie pokladničnej zásuvky na zariadeniach so systémom android je použitie prevodníka. 

Zariadenie na otváranie pokladničnej zásuvky (prevodník)

Na trhu existuje mnoho zariadení, ktoré vedia pokladničnú zásuvku otvoriť. Jedným zo zariadení, ktoré je odporúčame, je prevodník s označením BT-100U. (Nájdete ho aj pod označením USB TRIGER FOR CASH DRAWER BT-100U.) 

Odporúčania pre použitie prevodníka:

 • otvárenie pokladničných zásuviek s napájaním 12V
 • otváranie pokladničných zásuviek nie starších ako 5 rokov (hrozí riziko odpálenia prevodníka) 
 • neodporúčame pripojiť prevodník (konkrétne typ BT-100U) k OS Windows 11, nakoľko môže byť problém s identifikovaním výrobcu ovládača zariadenia a otváranie tak nemusí fungovať 

Prevodník BT-100U na otváranie pokladničnej zásuvky

Zariadenie na otváranie zásuvky - definovanie zariadenia v iKelp POS Mobile (pre android)

Samotné zariadenie, prevodník nie je potrebné nastaviť. Po jeho pripojení k android zariadeniu je potrebné ho ako zariadenie nakonfigurovať v aplikácii iKelp POS Mobile. Spustite aplikáciu na zariadení so systémom android:

 1. Spustite aplikáciu iKelp POS Mobile pre konfiguráciu zariadení na androide.
 2. Kliknite na Nastavenia.
 3. Kliknite na POS Manažér.
 4. Vyberte možnosť Nastavenie
 5. Kliknite na ikonu pre pridanie zariadenia a vyberte možnosť Pridaj pokl. zásuvku.
  • Otvorí sa konfigurácia zásuvky s prednastaveným kódom zariadenia drawer (zásuvka). Tento kód nie je potrebné meniť.
  • Spôsob zapojenia, resp. komunikácia so zariadením sa automaticky nastaví na USB, nastaví sa aj ovládač (Driver) zariadenia.
 6. Pridanie potvrdíte kliknutím na Hotovo.

Priradenie pokladničnej zásuvky zariadeniu

Pri predji sa vyberá pokladničná tlačiareň, na ktorej sa bude tlačiť doklad. Preto je potrebné nadefinovanú pokladničnú zásuvku priradiť k tomuto zariadeniu, aby systém vedel, že sa ak na tomto zariadení bude tlačiť doklad, je potrebné otvoriť zásuvku.

 1. V aplikácii iKelp POS Mobile android prejdite na zoznam nakonfigurovaných zariadení.
  1. Kliknite na Nastavenia -> POS Manažér -> Nastavenie.
 2. Kliknite na nastavenia tlačiarne dokladov v zozname.
 3. V časti Otvárať pokl. zásuvku zadajte Áno.
 4. Zadajte Ext. kód zásuvky (kód externej zásuvky).
   • V našom prípade je kód zariadenia drawer.
 5. Pre potvrdenie kliknite na Hotovo.
Gratulujeme, ak už máte zariadenie nakonfigurované, po ukončení predaja cez dané pokladničné zariadenia sa bude automaticky otvárať aj pripojená pokladničná zásuvka.
 Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard