Zákaznícky displej - grafický

V tomto návode vám predstavíme, ako jednoducho v aplikácii iKelp Pokladňa nastaviť grafický zákaznícky displej, pričom ako displej je možné použiť napr. tablet. Tento je vhodné mať umiestnený na dobre viditeľnom mieste, kde zákazník vidí, aké položky sú mu účtované. Výhodou použitia tabletu ako zákazníckeho displeja je, že ho stačí pripojiť do akejkoľvek WiFi siete, následne už len stačí sa prihlásiť pod užívateľom displeja a nastaviť, aby sa nevypínala obrazovka zariadenia.

Zobrazenie naúčtovaných položiek na zákazníckom displeji

Nastavenia

Na to, aby bolo možné používať zákaznícky displej, je potrebné mať aktívny príslušný modul, a aktívne zariadenie. Následne je možné nastavovať zobrazenie zákazníckeho displeja a priradiť ho ku konkrétnemu pracovisku. Nakoľko môže byť na prevádzke niekoľko predajných miest, nie každé musí mať zákaznícky displej, no na druhej strane, ak je viacero pracovísk a viacero displejov, je potrebné každý priradiť konkrétnemu pracovisku.

Nastavenie zariadenia

 1. Kliknite v menu aplikácie na Zariadenia.
 2. V časti Zákaznícky displej, je potrebné aby zariadenie bolo aktívne.
 3. Kliknite na Viac. (Tu možné definovať okrem prihlasovacích údajov, grafické zobrazovanie na zariadení. Viac o možnostiach a popis jednotlivých nastavení nájdete v odkaze na konci tohto návodu.)
  1. Kliknite v časti Užívateľ na meno užívateľa. (Meno sa prednastaví automaticky podľa názvu vytvoreného zariadenia.)
  2. Prejdite na záložku Základné
  3. Nastavte si prihlasovacie údaje.
   1. Email - je možné na prihlásenie použiť prednastavený, alebo nastaviť vlastný.
   2. V časti Prihlásenie zadajte heslo pre prihlásenie.
   3. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
  4. Kliknite na Uložiť a zatvoriť.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Definovanie zariadenia pre pracovisko

 1. Otvorte nastavenia zariadenia / pracoviska kliknutím na POSm... alebo HOSTm... v menu aplikácie.
 2. Vyberte konkrétne pracovisko kliknutím na Vybrať pracovisko.
 3. Aktivujte Režim pokladne.
 4. Aktivujte možnosť Používať displej.
  • Vyberte zariadenie používané na danom pracovisku.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Samotné zobrazovacie zariadenie môže byť tablet so systémom Windows, ale aj so systémom Android. Ak je možné zariadenie pripojiť na WiFi sieť a je na ňom nainštalovaný internetový prehliadač. V prípade zariadení so systémom Android je možné si nainštalovať aplikáciu iKelp POS Mobile pre Android a po spustení a prihlásení do aplikácie alebo priamo na webe pod užívateľom vytvoreným pre displej stačí otvoriť Predaj. Po prihlásení pod daným užívateľom sa automaticky otvorí rozhranie podľa nadefinovaných parametrov.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard