Inventúrny príjem

V tomto článku Vám predstavíme krátke inštruktážne video - použitie inventúrneho príjmu pri preskladnení tovaru. Nižšie nájdete bližší popis jednotlivých údajov, ktoré je možné pri inventúrnom príjme vyplniť. Príjem tovaru je možné vykonať v menu aplikácie v časti Sklad, kliknutím na ikonu + Príjemka, výberom možnosti Inventúrny príjem.

Inventúrny príjem

Inventúrny príjem - výber druhu skladového pohybu pr príjem tovaru na sklad

Inventúrny príjem - výber druhu skladového pohybu pr príjem tovaru na sklad

Inventúrny príjem

 • Dátum - dátum prijatia tovaru na sklad.
 • Stavstav vybavenosti dokladu. (Pomocou stavu je možné evidovať priebeh inventúry, resp. inventúrneho príjmu.)
 • Zámokv prípade aktívneho nastavenia je doklad uzamknutý na úpravu. Nie je ho už možné následne upravovať.
 • Poznámkapoznámka k dokladu. (Poznámku je vhodné doplniť napr. vtedy, ak nebol dodaný všetok tovar, alebo nesedí počet kusov alebo pri inventúrnom preskladňovaní dôvod.)

Položky

 • Pridávanie položiek do príjemky - položky je do dokladu možné pridať zadaním PLU, Názvu, Kódu karty alebo EAN kódu, a vybrať ju tak zo zoznamu existujúcich kariet stlačením tlačidla ENTER, alebo kliknutím na ikonu Pridať.
   • Ak sa jedná o nový tovar, je možné priamo z príjemky kartu založiť. (Kartu je možné vybrať zo zoznamu, alebo vytvoriť kliknutím na ikonu plus, resp. kliknutím na šípku smerom dole a kliknutím na ENTER po zadaní názvu karty. Pri pridávaní skladových kariet do príjemky aplikácia neponúka zoznam rozlievaných ani receptúrnych kariet, lebo sa počíta, že tieto karty majú na sebe naviazané iné položky.)
  • Položka v príjemke - po kliknutí na ikonu Pridať, alebo stlačením ENTER sa zobrazí formulár pre príjem danej karty.

Údaje, ktoré je možné vyplniť na položke v inventúrnom príjme
Položky v príjemke
   • Názov skladovej karty - v záhlaví formulára sa nachádza názov prijímanej karty. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)
   • Množstvo - prijímané množstvo v mernej jednotke danej karty.
   • Cena - skladová cena za jednotku. Pri evidovaní inventúrneho príjmu, sa počíta s cenami bez DPH. (Aplikácia si následne dopočíta celkovú cenu s DPH podľa prednastavenej DPH na skladovej karte.)
  • OK - kliknutím na tlačidlo sa potvrdí pridanie položky do príjemky.
  • Zatvoriť - zatvorí sa zobrazený formulár a položka sa do príjemky nepridá.
  • Odobrať - ak sa položka dodatočne upravuje, je možné ju kliknutím na tlačidlo odobrať z príjemky.
 • Zoznam položiek v príjemke

Položky v príjemke
  • Celkom - výsledná celková cena položiek v príjemke s DPH. (Prijímané množstvo na položke krát jednotková cena.)
  • Názov, PLU - zobrazí sa názov skladovej karty a PLU. Ak sa jedná o kartu s nastavenou evidenciou SBL, zobrazí sa aj číslo SBL. (Na názov je možné kliknúť a zobrazí sa tak detail danej karty, kde je možné zobraziť štatistiku predaja ale stav zásob na skladovej karte.)
  • Prij. mn. - prijímané množstvo na sklad. Po kliknutí do poľa sa zobrazí detail položky v príjemke a je možné množstvo okamžite zmeniť a zmenu potvrdiť.
  • Cena € - skladová cena preskladňovaného tovaru bez DPH.
  • Upraviť položku - zobrazí sa detail položky kde je možné zmeniť počet kusov, cenu alebo zľavu prípadne položku z príjemky odobrať.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard