Nastavenia výstupov zariadení v aplikácii iKelp Pokladňa

V tomto návode vám predstavíme jednotlivé tlačové výstupy súvisiace s predajom v aplikácii iKelp Pokladňa, ich popis ako aj prípadné využitie. Nastavenia jednotlových výstupov je možné zobraziť kliknutím v Menu aplikácie na možnosť Zariadenia. Následne v časti Tlačové výstupy kliknutím na tlačidlo Viac daného výstupu zobrazíte jeho nastavenia. 

Tlačové výstupy

Zoznam tlačových výstupov, ktoré je možné v aplikácii definovať.

V aplikácii je možné konfigurovať tlačové výstupy pre (ponuka jednotlivých výstupov sa môže líšiť v závislostí od používanej funkcionality v aplikácii):

 • Aktuálny stav účtu - tlač aktuálneho stavu účtu zákazníka.
 • Bloček - nastavenie výstupu pre fiskálny doklad ktorý sa tlačí na fiskálnej tlačiarni.
 • Bonovačka - tlačový výstup pre bonovacie tlačiarne na bar alebo do kuchyne.
 • Čerpanie kreditu - výstup pre čerpanie kreditu. Potvrdenie sa v závislosti od nastavení môže tlačiť na fiskálnej tlačiarni, kde je kredit aplikovaný vo forme zľavy na doklad (tlačí sa fiskálny doklad) alebo sa potvrdenie môže tlačiť ako nefiskálny doklad napr. na bonovacej tlačiarni na bare.
 • Dobitie kreditu - tlač potvrdenia o dobití kreditu. 
 • Dodací list - ak sa doklad ukončí formou dodacieho listu, je možné pre výstup definovať, čo sa na doklade má zobraziť. (Tlačový výstup pre ukončenie dokladu formou dodacieho listu pri predaji v aplikácii.)
 • Informatívny výpis finančného stavu - tlač informatívneho výpisu, ktorý obsahuje informácie o záznamoch z pokladne a prehľad jednotlivých platidiel.
 • Informatívny výpis predané položky - informatívny výpis predaných položiek od poslednej PLU uzávierky.
 • Nákup poukazu - potvrdenie o nákupe poukazu, nakoľko k zdaneniu prichádza až pri jeho uplatnení, pri kúpe sa tlačí len potvrdenie o nákupe.
 • Notifikácia objednávky - tlač notifikácie novej donáškovej objednávky na zariadení.
 • Odložený doklad - potvrdenie o odloženom doklade, nefiskálny doklad. Ak je potrebné ukončiť doklad odložením, môže sa napr. na bonovacej tlačiarni vytlačiť potvrdenie o odloženom doklade.
 • Poukážka - tlač poukážky.
 • Výdajový lístok - výdajový lístok pre zákazníka pri objednávke cez bufetový systém, alebo TakeAway.
Nižšie vám predstavíme popis jednotlivých nastavení pre výstupy.

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel v časti úpravy výstupov aplikácie

Navigačný panel v časti úpravy výstupov aplikácie

 • Späť - kliknutím na tlačidlo sa zobrazí zoznam zariadení.
 • Uložiť - tlačidlo slúži na uloženie vykonaných zmien v aplikácii.
 • Vymazať - tlačidlo Vymazať sa zobrazuje pri úprave výstupu. V prípade, ak došlo k úprave výstupu, ktorý je viazaný na niektoré zariadenie ale došlo k nekorektným nastaveniam, je možné tento výstup vymazať a aplikácia si tak nastaví systémový default.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Popis nastavení vybraných výstupov používaných pri predaji

Jednotlivé nastavenia môžu byť zhodné pre viacero výstupov. Nižšie presnejšie predstavíme vybrané nastavenia pre daný typ tlačového výstupu, ale ako už bolo spomenuté, rovnaké nastavenie môžete nájsť aj na šablóne iného výstupu. Preto nebudeme popisovať všetky možnosti každého výstupu.

Bonovačka

  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Skrátené číslo - vytlačiť skrátené číslo dokladu / objednávky.
  • Poznámka - tlač poznámky na doklade.
  • Požiadavka zákazníka - vytlačiť na výstupe požiadavku od zákazníka.
  • Cena za MJ - cena za mernú jednotku.
  • Cena za položku - tlačiť na výstupe cenu za položku.
  • Celková cena - tlačiť na výstupe celkovú cenu dokladu.
  • Tip - tlačiť na výstupe informáciu o sprepitnom.
  • Tlačiť mn. 1 - tlačiť na výstupe množstvo, ak má položka v doklade len jeden kus.
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklade poznámku k jednotlivým položkám.
  • Skrátený názov - ak je na karte vyplnený, tlačí sa skrátený názov položky.
  • Názvy menu - tlačiť na výstupe názvy menu. Ak nie je aktívne, tlačí sa len názov danej karty menu. (Napr. Menu 1, Menu 2 atď...)
  • Len zákaznícke položky - tlačiť na výstupe len položky zobrazované / viditeľné zákazníkovi. K položkám zobrazovaným zákazníkovi, môže byť viazaná položka, ktorá je pre zákazníka skrytá.
  • Užívateľ - meno užívateľa, ktorý doklad / objednávku vytvoril.

Čerpanie kreditu

  • Tlačiť ako nefiskálny doklad - platba kreditom sa bude tlačiť ako nefiskálny doklad. (Pri tomto nastavení odporúčame tlačiť výstup na niektorej z bonovacích tlačiarní, nie na fiskálnej tlačiarni.)
  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Odberateľ - vytlačí informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. (Dané nastavenie nie je možné meniť.)
  • Dodávateľ - tlač informácie o dodávateľovi.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Miesto pre podpis - vytlačí na doklade miesto pre podpis.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.

Dodací list

  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Názov podniku - zobraziť pre odberateľa názov podniku.
  • Adresa prevádzky - tlačiť na doklade adresu prevádzky.
  • Kontaktné údaje - tlačiť na doklade kontaktné údaje prevádzky, telefónne číslo a webovú adresu.
  • Cena za MJ - cena za mernú jednotku.
  • Cena za položku - tlačiť na výstupe cenu za položku.
  • Cena za položku s DPH - pri aplikovaní nastavenie sa na položke zobrazí aj cena s DPH. (Nakoľko výsledná cena s DPH sa počíta ako súčet cien bez DPH jednotlivých položiek, môže vychádzať iná, ako po sčítaní cien s DPH jednotlivých položiek.)
  • Celková cena - tlačiť na výstupe celkovú cenu dokladu.
  • Tlačiť mn. 1 - tlačiť na výstupe množstvo, ak má položka v doklade len jeden kus.
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklad poznámky k položkám.
  • Stôl / miestnosť - vytlačiť na doklade informáciu o stole / miestnosti.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Veľkosť textov položiek - nastavenie definuje veľkosť textov tlačených na výstupe pre dodací list.

Doklad

  • Tlačiť inf. o odloženom doklade - pri aplikovaní nastavenia, sa na nadefinovanej tlačiarni vytlačí potvrdenie, ak sa doklad ukončí ako odložený.
  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Typ výstupu - nastavenie výstupe pre tlač potvrdenia o odloženom doklade.
   • Základný - základný tlačový výstup. Tlačí sa na výstupe celková cena.
   • Podrobný - podrobný tlačový výstup. Tlačí sa na výstupe celková cena s rozpisom položiek.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Dodávateľ - tlač informácie o dodávateľovi.
  • Odberateľ - vytlačí informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. (Dané nastavenie nie je možné meniť.)
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklad poznámky k položkám.
  • Stôl / miestnosť - vytlačiť na doklade informáciu o stole / miestnosti.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Veľkosť textov položiek - nastavenie definuje veľkosť textov tlačených na výstupe pre dodací list.

Bloček

  • Názov výstupu - text ktorý sa vytlačí ako názov tlačového výstupu.
  • Kód zariadenia - kód zariadenia, na ktorom sa má daný výstup tlačiť. (Názov (kód) zariadení nakonfigurovaných v aplikácii zistíte po kliknutí na tlačidlo Späť na navigačnej lište. Tam sa nachádza zoznam nakonfigurovaných zariadení v aplikácii s ich nadefinovaným názvom.)
  • Dodávateľ - tlač informácie o dodávateľovi.
  • Odberateľ - vytlačí informácie o odberateľovi na doklade.
  • Odberateľ kontakt - kontaktné informácie o odberateľovi. (Dané nastavenie nie je možné meniť.)
  • Poznámky položiek - vytlačiť na doklad poznámky k položkám.
  • Stôl / miestnosť - vytlačiť na doklade informáciu o stole / miestnosti.
  • Užívateľ - vytlačí na doklade užívateľa, ktorý doklad vytvoril.
  • Zostatok kreditu - tlač informácie o aktuálnom zostatkovom kredite pri uskutočnení pohybu v kreditnom účte.
  • Veľkosť textov položiek - nastavenie definuje veľkosť textov tlačených na výstupe pre dodací list.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard