Skener pre čítanie EAN kódov alebo zákazníckych kariet

V tomto návode sa dozviete, ako v aplikácii iKelp Pokladňa nadefinovať snímač čiarových kódov alebo zákazníckych kariet pripojený cez sériový, alebo USB port. Výhoda takýchto zariadení oproti klávesnicovým (nezáleží o spôsobe fyzického pripojenia k PC ale o type komunikácie - emulujúce klávesnicu) je, že aplikácia vie takto prijatý údaj presne identifikovať a vie, čo prijatá informácia znamená. Nie je tak potrebné byť kliknutý v konkrétnom poli a aplikácia aj tak napr. pridá položku do zoznamu. V prípade rýchlejšej identifikácie zákazníkov je možné použiť aj RFID čítačku, kde sa zákazník identifikuje priložením čipu alebo kartičky. Tento spôsob je možné využiť aj na prihlasovanie, resp. prehlasovanie obsluhy, ktorá len priloží svoj čip a systém ju prihlási.

Pozor, toto nastavenie podporuje prehliadač Google Chrome od verzie 100 a len na PC s operačným systémom Windows.

Nastavenia

1. Aktivovanie používania skenera

Pre správne fungovanie je potrebné v prvom kroku definovať, že sa bude v aplikácii skener používať.

 1. Kliknite v menu na nastavenia daného zariadenia POSm... alebo Host...
 2. V záložke Pokladňa aktivujte možnosť Použiť skener.
  1. Používať na - definujte na čo sa bude skener/ čítačka na danom pracovisku používať.
  2. Typ zariadenia - účel pripojeného zariadenia na čítanie údajov.
  3. Rýchlosť komunikácie - nastaviteľná rýchlosť komunikácie.
 3. Vykonané zmeny potvrdíte kliknutím na Uložiť.

2. Výber zariadenia

Aby zariadenie správne komunikovalo, je potrebné nadefinovať port, na ktorom zariadenie v rámci operačného systému komunikuje. Výber zariadenia sa zobrazí po uložení predchádzjúcich nastavení a otvorení predaja.

 1. Kliknite na tlačidlo Vybrať skener.
 2. Vyberte COM Port, na ktorom je zariadenie pripojené.
 3. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.
   • Kliknutím na tlačidlo S v predaji zobrazíte informácie o zariadení.
   • Kliknutím na tlačidlo D odpojíte zariadenie zo systému.

Stav pripojeného zariadenia

Aktivita pripojeného zariadenia

Akonáhle je zariadenie v systéme nakonfigurované, zobrazí sa táto informácia aj na aktívnej záložke. Aplikácia iKelp Pokladňa si otvára komunikáciu s daným zariadením vždy v konkrétnej záložke. Je potrebné si dávať pozor na zmenu záložiek v prehliadači, nakoľko po otvorení novej záložky už zariadenie bez jeho aktivovania nebude komunikovať. (Je to ale obmedzenie prehliadača.) Aj z tohto dôvodu odporúčame mať nastavené zariadenie pri stacionárnych pracoviskách.

Opätovné pripojenie zariadenia v novej záložke

Po otvorení novej záložky, v ktorej nie je skener inicializovaný sa v predaji zobrazuje stav tohto zariadenia, ale pri oskenovaní skener posiela údaje do inej záložky. Pre inicializáciu skenera v novom okne:

 1. Kliknite na ikonu D v predaji pre odpojenie skenera z relácie.
 2. Kliknite na tlačidlo C pre opätovné pripojenie.
 3. Vyberte zariadenie zo zoznamu.
 4. Kliknite na tlačidlo Pripojiť.
Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard