Zariadenia v iKelp Pokladňa

V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé nastavenia Online zariadení (fiskálnych a bonovacích tlačiarní) v aplikácii iKelp Pokladňa. Nastavenia zariadení je možné zobraziť v Menu aplikácie, kliknutím na tlačidlo Zariadenia. Postup prepojenia aplikácie iKelp Pokladňa s online zariadeniami je popísaný v časti Registračná pokladňa - Kód spojenia.

Navigačný panel aplikácie

Navigačný panel aplikácie iKelp POS Mobile

 • Uložiťkliknutím na tlačidlo je potrebné potvrdiť vykonané zmeny v nastaveniach. V opačnom prípade sa vykonané zmeny neuložia. 
 • Test spojenia - test spojenia odporúčame vykonať po nastavení zariadení v aplikácii iKelp POS Manažér server ako aj vtedy, ak dôjde k výpadku komunikácie medzi aplikáciou a fyzickými zariadeniami. Aplikácia si pri teste spojenia aktualizuje komunikačné parametre, čím sa môže problém s komunikáciou odstrániť.
 • Návodpo kliknutí sa zobrazí príslušný návod pre danú časť aplikácie.

Záložka - Zariadenia

Nastavenia spojenia aplikácie iKelp POS Mobile s fyzickým zariadením

Nastavenia spojenia aplikácie iKelp POS Mobile s fyzickým zariadením

 • Typ spojenia - typ spojenia medzi aplikáciou iKelp POS Mobile a aplikáciou pre komunikáciu so zariadeniami. Aktuálne odporúčaný typ spojenia je POS Mobile. Ďalšie informácie o spôsobe prepojenia sa dozviete v návode Konfigurácia registračnej pokladne / fiskálnej tlačiarne pre aplikáciu iKelp Pokladňa.

 • Kód spojenia - kód spojenia zabezpečuje spojenie medzi aplikáciou iKelp POS Mobile a aplikáciou POS Manažér. (Ktorá priamo komunikuje s fiskálnym zariadením, prípadne bonovacími tlačiarňami). Túto je potrebné mať nainštalovanú na PC, kde máte fyzicky pripojené a nakonfigurované jednotlivé zariadenia ktoré bude systém využívať. Postup inštalácie a konfigurácie aplikácie pre komunikácie zo zariadeniami nájdete v návode Inštalácia aplikácie iKelp POS Manažér a Konfigurácia registračnej pokladne / fiskálnej tlačiarne pre aplikáciu iKelp Pokladňa

 • Fiskálne tlačiarne

  • Registračná pokladňa - zariadenie slúžiace na tlač pokladničných dokladov.
 • Bonovacie tlačiarne 

  • Kuchyna - názov predkonfigurovaného zariadenia. Aby komunikácia fungovala správne, zariadenie musí pod rovnakým názvom byť vytvorené aj v aplikácii iKelp POS Manažér Server. Tu je pomenovanie zariadenia ako: Názov (kód) zariadenia. V prípade, že sa zariadenie v systéme používa, je potrebné ho aktivovať a podľa konfigurácie sa na ňom budú tlačiť požadované údaje. Ak sa dané zariadenie v systéme nevyužíva, odporúčame ho ponechať deaktivované.
  • Bar - názov predkonfigurovaného zariadenia. (Pri jeho používaní platia rovnaké pravidlá ako pri zariadení Kuchyna.)
  • Bar 2názov predkonfigurovaného zariadenia. (Pri jeho používaní platia rovnaké pravidlá ako pri zariadení Kuchyna.)

Záložka - Tlačové výstupy

Tlačové výstupy pre predaj s možnosťou editácie

Tlačové výstupy pre predaj s možnosťou editácie

Pre jednotlivé zariadenia nakonfigurované v aplikácii, je možné podľa ich funkčného významu v aplikácii nadefinovať, čo sa má na výstupe tlačiť. Rozšírené nastavenia pre jednotlivé výstupy sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo Viac pri danom výstupe. Bližší popis jednotlivých výstupov a popis možných nastavení sa dozviete v článku Nastavenia výstupov zariadení v iKelp POS Mobile.

Záložka - Platidlá

Zoznam finančných pokladní s možnosťou nastavenia platidiel

Zoznam finančných pokladní s možnosťou nastavenia platidiel

 • Pokladňa - finančná pokladňa v aplikácii, do ktorej sú zapisované finančné operácie, ako vklad, výber a predaj. Nižšie je zoznam platidiel, ktoré sa majú zobrazovať pri ukončovaní dokladu či už obsluhe. V prípade používania Inteligentných stolov si aj sám zákazník vie vybrať spôsob platby.

  • Platba hotovosťou
  • Platba platobnou kartou
  • Platba šekom
  • Platba splátkovým systémom
 • Pokladňa donáškafinančná pokladňa v aplikácii, do ktorej sú zapisované finančné operácie, súvisiace s donáškou, pre prehľadnú evidenciu. Obsluhe sa ponúkajú jednotlivé spôsoby ukončenia a finančné pohyby sa následne zapisujú do tejto pokladne. Finančné pohyby je následne možné filtrovať pre každú pokladňu nezávisle.

  • Platba hotovosťou
  • Platba platobnou kartou
  • Platba šekom
  • Platba splátkovým systémom
  • Len donáška - pri aktívnom nastavení sa táto pokladňa zobrazuje len v Donáške, v inej miestnosti sa nebude zobrazovať.
Súvisiace návody:
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard