Prídavky a väzby - predaj viazaných položiek (burger menu)

V tomto návode sa dozviete, čo znamená záložka Prídavky - väzba, na čo slúži a ako tieto prídavky správne nastaviť. 

Na čo sú Prídavky - väzby v aplikácii určené?

Podľa vašej ponuky viete obsluhe poskytnúť možnosť, jednoducho a rýchlo zobraziť súvisiaci tovar alebo produkty. Ak máte v ponuke tovar, ku ktorému je vhodné si rovno dokúpiť ďalší produkt, viete si tieto produkty jednoducho previazať. Ako prídavky - väzby je možné definovať jednotlivé karty, teda viete obsluhe ponúknuť to, čo sa k danému produktu hodí najlepšie. (Nie vždy je žiadané, aby sa zobrazovala celá ponuka napr. púzdier.) Rovnako však viete pri výbere poskytnúť obsluhe možnosť si vybrať z celej kategórie. (Napríklad ochranných skiel.) Prídavky - väzby na kategórii
Ak chcete zákazníkom ponúkať možnosť si vybrať pri objednávaní z celej kategórie, (napr. príloh) je vhodné toto nastaviť priamo na danej kategórii.
 1. Kliknite v menu aplikácie na Kategórie.
 2. Vyberte kategóriu pre ktorú chcete prídavky nastaviť a kliknite na Viac.
 3. V časti Naviazané kategórie kliknutím na + pridáte naviazané kategórie.
  • Ak má niektorá z naviazaných kategórií príznak Kategória príloh, zákazníkovi sa pri objednávke hlavného jedla zobrazí ponuka z ktorej si vie rovno vybrať.
  • Ak naviazaná kategória nie je definovaná ako Kategória príloh, zobrazí sa ako odporúčaná ponuka, z ktorej si je možné vybrať súvisiaci tovar.
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Prídavky - väzby na karte

Prídavky je možné definovať pomocou celých kategórií, ale aj výberom konkrétnych kariet, pričom je možné následne týmto kartám definovať rozšírené príznaky, ako výber jednej viazanej karty zdarma, alebo za zvýhodnenú cenu. (Ak sa jedná napr. o drezing pri burgeroch si zákazník musí vybrať, aký konkrétny drezing chce na svoj hamburger, pričom bez výberu nevie dokončiť objednávku. Okrem hamburgerov to môžu byť aj ďalšie jedlá ako napr. pizza, kde si zákazník vie svoju pizzu vyskladať podľa chuti.)
 1. Kliknite v menu aplikácie na Karty.
 2. Vyberte kartu pre ktorú chcete prídavky nastaviť a kliknite na Viac.
 3. Prejdite do záložky Prídavky - Väzby.
  • V časti Prídavky - väzby je možné definovať viazané karty, ktoré sa zobrazujú obsluhe alebo zákazníkovi cez inteligentný stôl.
  • V časti Donáška, Prídavky - väzby je možné definovať viazané položky, ktoré sa budú zobrazovať len pri objednávaní cez donášku.
 4. V príslušnej časti kliknite na Pridať väzbu.
  1. Zadajte Názov skupiny, pod akým sa bude skupina položiek v ponuke zobrazovať.
  2. Min. mn. položiek - minimálne množstvo pridávaných položiek z danej skupiny. Ak pri výbere nie je táto podmienka splnená, nie je možné pokračovať v objednávke. (Napr. v prípade viazaných položiek na pizza základ, si musí zákazník vybrať min. 2 ďalšie prísady na pizzu ako napr. kukurica, šampióny.)
  3. Max. mn. položiek - maximálne množstvo položiek, ktoré je možné ako viazaných pridať do objednávky. (Napr. v prípade pizza základ si vie zákazník vybrať minimálne 2, ale maximálne napr. 4 ingrediencie.)
  4. Viazané položky - tieto je možné pridávať kliknitím na Upraviť jednotlivo, výberom zo zoznamu, alebo výberom celej kategórie kliknutím na Kat. pridať.
   • Názov - názov viazanej položky.
   • Bežná € - bežná predajná cena viazanej položky, predajná cena vyplnená na karte.
   • Zľavnená € - cena, za ktorú môže byť položka vložená ako viazaná do objednávky.
   • Mn. - aké množstvo si vie zákazník z danej položky do objednávky pridať. (Ak je nastavené Mn. 1, vie si zákazník z danej položky vybrať len jeden kus. Pri počte položiek, ktoré si vie z danej skupiny vybrať zákazník maximálne napr. 2, je potrebné si vybrať iný položku. Zákazník si pri max. množstve 2ks vie vybrať napr. 1x kukuricu a 1x šampióny. Ak by toto množstvo bolo nastavené na 2, vie si vybrať dvojitú porciu kukurice.)
   • Auto pridať. - položky, ktoré sa automaticky pridajú do objednávky. (Napr. do objednávky je vhodné takto pridávať položky za nulovú cenu.)
  5. Kliknite na Uložiť pre potvrdenie vykonaných zmien.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť pre aplikovanie zmien na karte.

Ako bolo vyššie spomenuté, k jednotlivým položkám v objednávke je možné pridávať aj automaticky viazané položky v nulovej, alebo zvýhodnenej cene. Na tento účel je však možné využívať aj kampane typu Akcia 1+1, alebo Akcia 2+1, kde je možné definovať  pre zákazníkov ďalšie akcie a výhody pri nákupe.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard