Praktické príklady evidencie tovaru v aplikácii iKelp Pokladňa

V tomto návode Vám predstavíme zopár praktických príkladov evidencie tovaru v aplikácii iKelp Pokladňa. V závislosti od typu prevádzky (tovar ako sa nakúpi, sa predá), sa môže jednať aj o predaj výrobkov pripravovaných priamo na prevádzke. Tento scenár si predstavíme napr. pri evidencii kávy.

Evidencia kávy

Už pri zakladaní skladovej karty by malo byť jasné o aký typ tovaru sa jedná. Kávu zrejme nebude predávať tak, ako ste ju nakúpili od dodávateľa teda v 0,25 resp. 0,5 alebo 1,0kg balení. Preto je vhodné založiť skladovú kartu ako Surovinu, ktorá bude prijímaná v kilogramoch. Táto bude následne vstupovať do receptúr, ktoré budú odpisovať nadefinované množstvá. (Rovnako ako v prípade kávy odporúčame ako karty typu Surovina zakladať karty, ktoré vstupujú do výroby jedál, nápojov, mäso, zeleninu, ovocie a tekutiny ktoré neslúžia na priamy predaj.)

 1. Vytvorte skladovú kartu Surovina
 2. Vyplňte potrebné nastavenia a nastavte mernú jednotku kg.
 3. V záložke Spotreba na skladovej karte vyberte zo zoznamu tovar, ktorý danú surovinu spotrebúva. 
  1. Ak karta ešte v systéme nie je založená, kliknutím na ikonu + ju založte.
  2. Nastavte správne typ skladovej karty - Receptúra.
  3. Nastavte mernú jednotku ks.
  4. V záložke Ingrediencie nastavte počet kusov, jednotiek koľko sa danej karty vyrobí zo zadaných množstiev. (Ak je odpisované množstvo malé, je možné nastaviť, koľko kusov je možné vyrobiť zo zadaného množstva. Napr. 1000ks receptúrnej karty sa vyrobí zo 7,5kg suroviny. Takýto prepočet je vhodný vtedy, ak je odpisované množstvo veľmi malé. Rovnako je možné použiť prepočet pre 1,10 prípadne 100 kusov.)

Evidencia čajov

Čaj je v princípe možné rovnako evidovať ako kávu len s tým rozdielom, že sa neodpisuje v gramoch ale v kusoch. Typ skladovej karty bude rovnako ako pri káve surovina. Príjem odporúčame robiť na jednotlivé čajové sáčiky, teda rozpočítať cenu na jednotlivé sáčiky a prijať počet sáčikov v krabičke a nerobiť príjem na 1ks krabičky. Konkrétna receptúra už odpíše presne nadefinovaný počet sáčikov a ostatných nadefinovaných ingrediencií z tejto suroviny, čo je pri následnom odpise surovín zo skladu oveľa jednoduchšie a prehľadnejšie.

Súvisiace návody
Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard