Ako uľahčuje moderný POS systém inventúru

Ak podnikáte v oblasti, ktorá vyžaduje evidenciu zásob a materiálov, iste viete, aká dôležitá je inventúra. Ide o proces, ktorým sa zisťuje a zaznamenáva množstvo a hodnota toho, čo máte k dispozícii vo svojom podniku. Inventúra vám pomáha kontrolovať stav zásob, plánovať nákupy, znižovať náklady a minimalizovať riziko krádeže alebo strát. Ako ju robiť efektívne pomocou POS systému?

Tradičná manuálna inventúra

Inventúra je časovo náročná a prácna činnosť, ktorá vyžaduje veľa ručnej práce a papierovej dokumentácie. Pri inventúre musíte napríklad vážiť, počítať alebo odhadovať množstvo položiek a zapisovať rozdiely na papier. Všetky tieto údaje musíte potom porovnať s tým, čo je vedené v evidencii.

Tento tradičný spôsob inventúry je nielen zdĺhavý, ale aj nepresný. Papier sa môže stratiť alebo poškodiť, ručné počty môžu viesť k chybám a nepresnostiam. To môže mať za následok zlé riadenie zásob, plytvanie materiálmi a nižšiu ziskovosť.

Moderný spôsob kontroly zásob

Našťastie okrem tradičnej inventúry existuje moderné riešenie, ktoré vám uľahčí prácu s inventúrou vo vašom podniku. Ide o pokladničný systém iKelp Pokladňa, ktorý ponúka elektronickú evidenciu inventúry. S iKelp Pokladňou môžete vykonávať rýchlu a presnú inventúru napríklad priamo pomocou svojho mobilného zariadenia. Stačí len zadať reálne zistené stavy alebo v gastroprevádzkach napríklad zadať vizuálny stav alkoholu vo fľaši na dotykovej obrazovke vášho telefónu a systém sa postará o zvyšok.

Zdroj: iKelp

Systém automaticky počíta rozdiely medzi skutočným stavom zásob a tým, čo je uvedené v evidencii. To eliminuje potrebu manuálneho počítania a minimalizuje chyby. Okrem toho systém umožňuje ľahko sledovať históriu inventúry a generovať podrobné reporty o stave zásob.

S iKelp Pokladňou ušetríte čas a peniaze, ktoré by ste inak museli venovať tradičnej inventúre. Môžete sa teda zamerať na rozvoj svojho podniku a zvýšenie spokojnosti zákazníkov. S iKelp Pokladňou získate nástroj, ktorý vám pomôže efektívnejšie riadiť podnik a zvýšiť jeho ziskovosť.

 

Dajte si elektronickú inventúru predviesť

Ak chcete vyskúšať iKelp Pokladňu a zistiť, ako vám môže uľahčiť prácu s inventúrou vo vašej prevádzke, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poskytneme bezplatnú konzultáciu a ukážku tohto systému. S iKelp Pokladňou budete mať inventúru pod kontrolou.

Write by Author / Vytvorené by
Besteron VISA, MasterCard