Ako vám môžeme pomôcť?

Zoradiť podľa:
Počet položiek: 66
V tomto článku sa nachádza popis konfigurácie zariadenia Portos, pre aplikáciu iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto návode je opísané nastavenie zariadenia FT4000 pre iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto návode sú popísané jednotlivé zariadenia, ktoré sa dajú nastaviť v iKelp POS Manažérovi. Viac...
Návod na inštaláciu aplikácie POS Manažér pre účely pripojenia zariadení k službe iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto návode sa dozviete, ako nakonfigurovať zákaznícky dipslej v aplikácii iKelp Pokladňa. Ako zákaznícky displej je možné okrem klasického displeja použiť aj tablet, alebo druhú obrazovku POS zariadenia. V tomto návode sa zameriame práve na android zariadenia ako displej. Viac...
V tomto návode sa dozviete, akým spôsobom je možné mať pripojenú pokladničnú zásuvku aj pri zariadeniach so systémom android, ktorá sa vie automaticky otvoriť pri ukončení predaja. Viac...
V tomto návode sa nachádza zoznam zariadení, ktoré je možné použiť ako zákaznícky displej v aplikácii iKelp Pokladňa ako aj to, ako jednotlivé zariadenia v aplikácii nastaviť. Viac...
V tomto návode je popísaný zoznam zariadení, ktorý môžu pracovať zo systémom, ak aj možnosť ich zablokovania. Viac...
Návod s popisom a definovaním Zliav v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto článku sú popísané jednotlivé záložky na kontakte zobrazené po jeho otvorení na editáciu. Viac...
V tomto článku vám vysvetlíme jednotlivé nastavenia Online zariadení (fiskálnych a bonovacích tlačiarní) v aplikácii iKelp Pokladňa. Nastavenia zariadení je možné zobraziť v Menu aplikácie, kliknutím na tlačidlo Zariadenia . Postup prepojenia aplikácie iKelp Pokladňa s online zariadeniami je popísaný... Viac...
V tomto návodu sú popísané výstupy aplikácie iKelp Pokladňa a ich jednotlivé nastavenia. Výstupy je možné edivať pre výstupy, ktoré sa tlačia pri predaji. Viac...
V tomto článku sa nachádza popis konfigurácie zariadenia Portos, pre aplikáciu iKelp Pokladňa. Viac...
Návod pre nastavenie registračnej pokladne alebo fiskálnej tlačiarne v službe iKelp Pokladňa a aplikácii POS Manažér. Viac...
V tomto článku je popísané, akým spôsobom je možné v aplikácii zadávať a definovať zľavy. Viac...
Zobrazenie možností v zozname skladu. Viac...
V tomto článku je popísaný postup možností filtrovania a vytvorenia štatistík predajov položiek za obdobie. Viac...
V tomto návode nájdete informácie o tom, ako v aplikácii nastaviť snímač čiarových kódov pripojený cez sériový port, alebo USB ako aj to, v čom má takto pripojený snímač výhody oproti klávesnicovým zariadeniam. Viac...
Návod popisuje nastavenia zariadení pracujúcich s iKelp Pokladna. Viac...
Vykonanie inventúry skladových zásob v aplikácii iKelp Pokladňa. Popis zadávania fyzicky nájdeného množstva tovarov. Viac...
Vytváranie skladových kariet rôznych typov - tovar, surovina, receptúra, atď. Príjem tovaru, výdaj tovaru a inventúry - krok za krokom. Viac...
Postup vytvorenia skladovej inventúrnej príjemky, ktorá definuje počiatočné skladové zásoby v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
Postup vytváranie nových kategórií tovarov v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
V tomto návode Vám bližšie opíšeme záložku Prídavky - väzby a jednotlivé možnosti príslušného nastavenia. Viac...
Popis skladovej karty typu tovar v aplikácii iKelp Pokladňa. Inštruktážne video pre vytvorenie skladovej karty typu Tovar. Viac...
V tomto návode sa nachádza popis jednotlivých prvkov formulára pre pridanie obrázku na skladovú kartu. Viac...
Návod na vytvorenie kategórie jedál a nápojov, vytváranie podkategórií, priradenie obrázku a zmena farby kategórie. Opis možnosti odfotenia jedla na mobile. Viac...
Inventúrny príjem v aplikácii iKelp Pokladňa. Viac...
V návode je bližší popis jednotlivých typov skladových kariet v iKelp Pokladňa s príkladmi, kedy je ktorý typ vhodné použiť. Viac...
Praktické príklady evidencie skladových kariet v iKelp Pokladňa. Viac...
Besteron VISA, MasterCard